26.2.08

saw wai receives prison visitဂ်ာနယ္ျပန္ထြက္ေသာ္လည္း ဂ်ာနယ္ပါကဗ်ာ႐ွင္ ေထာင္ထဲမွာ
DVB ေနာ္ေစးေဖာ ၂၁-၂-၂၀၀၈

အခ်စ္ကဗ်ာတပုဒ္ေၾကာင့္ အင္းစိန္ေထာင္မွာ ထိန္းသိမ္းခံေန႐တဲ့ ကဗ်ာဆ႐ာေစာေ၀ဟာ စာေပစိစစ္ေ႐းက ပယ္ျပီးသား သူ႔ကဗ်ာကို အခ်စ္ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးျမတ္ခိုင္က သူတာ၀န္ယူတယ္ဆိုျပီး ထည့္လိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ မိသားစုနဲ႔ မေန႔ကေတြ႔ဆုံစဥ္ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ အခ်စ္ဂ်ာနယ္ပါ အခ်စ္ကဗ်ာတပုဒ္ေၾကာင့္ အင္းစိန္ေထာင္မွာ ထိန္းသိမ္းခံေန႐တဲ့ ကိုေစာေ၀ ကို မိသားစုက မေန႔က ပထမဆုံးအၾကိမ္ ေတြ႔ခြင့္႐ပါတယ္။

ကိုေစာေ၀႐ဲ႔ ခ်စ္သူမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ 'ေဖေဖာ္၀ါ႐ီဆယ့္ေလး' ကဗ်ာထိပ္ဆုံး စာလုံးေတြဟာ “အာနာ (ဏာ) ႐ူးႀကီး၊ မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊ” လို႔ အဓိပၸာယ္ထြက္တဲ့အတြက္ အာဏာပိုင္ေတြက အ႐င္လ ၂၂ ႐က္ကတည္းက ကိုေစာေ၀ကို ထိန္းသိမ္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔ကဗ်ာကို စာေပစိစစ္ေ႐းက ပယ္ထားျပီးျဖစ္ေပမယ့္ ဦးျမတ္ခိုင္က သူတာ၀န္ယူတယ္ဆိုျပီး အခ်စ္ဂ်ာနယ္မွာ ထည့္လိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ကိုေစာေ၀က အင္းစိန္ေထာင္မွာေတြ႔႐စဥ္ ေျပာျပလိုက္ တယ္လို႔ သူ႔ဇနီးမနန္းစန္းစန္းေအးက ေျပာျပပါတယ္။

"စိစစ္ေ႐းကေနပယ္ထားတဲ့ကဗ်ာေပါ့။ ပယ္ထားတဲ့ကဗ်ာကုိ အယ္ဒီတာအေနနဲ႔ သူ႔႐ဲ႔စာေစာင္ ေ႐ာင္းေကာင္းေ႐း၊ ေပါက္ေ႐းေပါ့ တာ၀န္ယူျပီးေတာ့ ထည့္တယ္ဆုိျပီးေတာ့ ထည့္လုိက္တယ္။ စိစစ္ေ႐းမွာ အဲဒီကဗ်ာက ပိတ္ထားတယ္ေပါ့။ ၾကက္ေျခခတ္ထားတယ္။ ေဖာ္ျပလုိ႔မ႐ဘူးေပါ့ေလ။"

"ပယ္ထားတဲ့ကဗ်ာကုိ ဘာေႈကာင့္ဂ်ာနယ္ထဲေ႐ာက္လာတဲ့အခါမွာ ႐ွင္း႐ွင္းေျပာ႐႐င္ ပယ္ထားေပမယ့္ သူတာ၀န္ယူဏပီးေတာ့ ထည့္မယ္ဆုိဏပီးေတာ့ အဲဒီဟာကုိ ထည့္လုိက္တဲ့ပုံေပၚပါတယ္။ ပယ္တာကုိ ပယ္တဲ့အတုိင္း ထား႐င္ေတာ့ ကုိေစာေ၀ ဒီလုိဒုကၡမေ႐ာက္ဘူး။ ပယ္တာကုိမွ ေကာက္ထည့္ထားေတာ့ ကုိေစာေ၀လည္း ဒီမွာဒုကၡေ႐ာက္တာေပါ့။ ႐ွင္း႐ွင္းေျပာ႐႐င္ သူလည္းေတာ္ေတာ္ ေခါင္းၾကိမ္းမွာပဲ။"

ဒီကိစၥကို အထက္အာဏာပိုင္ေတြသိ႐ွိႏိုင္ဖို႔ ျပည္ထဲေ႐း၀န္ၾကီးဌာနကို စာတင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေန တယ္လို႔ နန္းစန္းစန္းေအး ေျပာပါတယ္။

"သူအထဲထဲကုိေ႐ာက္သြားတဲ့အခါမွာ အစ္မလည္း အမ်ားၾကီးဒုကၡေ႐ာက္တယ္။ စီးပြားေ႐း ကတဖက္၊ သူ႔ကုိေတြ႔ဖုိ႔ကတဖက္၊ စိတ္ေသာကေတြက အမ်ားၾကီးေ႐ာက္ေတာ့ အထက္လူၾကီးေတြလည္းသိေအာင္ေပါ့ ဒီကိစၥကုိ။ နဂုိတည္းကုိက စာတင္ခ်င္တယ္။ အဲဒါနဲ႔ သူကလည္း အဲလုိ အထက္ကလူၾကီး သိေအာင္ဆုိၿပီးေတာ့ စာတင္ပါလုိ႔ သူက အစ္မကုိေျပာတယ္။ အစ္မေ႐းတတ္သလုိေ႐းၿပီးေတာ့ တင္လုိက္မယ္ေပါ့။"

ဒီကဗ်ာကို အယ္ဒီတာက ဘာေၾကာင့္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသလဲဆုိတာေတာ့ မေျပာတတ္ပါဘူးလို႔ နန္းစန္းစန္းေအးက ေျပာပါတယ္။

"သူ႔စိတ္ကုိလည္း အစ္မ မသိႏုိင္ဘူးေလ။ သူ ေစတနာနဲ႔ထည့္တာျဖစ္႐င္ျဖစ္မယ္။ သူထည့္ေစခ်င္လုိ႔ ထည့္တယ္ဆုိတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တာပဲ။ "

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ႐န္ကုန္စာနယ္ဇင္းသမားတဦးက ဦးျမတ္ခိုင္ကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ပါတယ္။

"စာနယ္ဇင္းသမားတေယာက္အေနနဲ႔ ေျပာ႐မယ္ဆုိ႐င္ေတာ့ ကုိျမတ္ခိုင္ဟာ သက္ သက္မဲ့ ဒါကုိ တကယ္စိတ္ဓာတ္႐ွိတဲ့လူတေယာက္ကုိ ေခ်ာက္တြန္းျပီးေတာ့ ေထာင္မက် က်ေအာင္ ဆင္လုိက္ တဲ့ကိစၥေပါ့။ သူနဲ႔ အာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္တယ္လုိ႔ပဲ ေျပာလုိ႔႐မွာေပါ့။ "

အာဏာပိုင္ေတြက ကိုေစာေ၀ကို အင္းစိန္ေထာင္မွာ ထိန္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္ေပမယ့္ အခ်စ္ဂ်ာနယ္ကိုေတာ့ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳလိုက္လို႔ ဒီအပတ္ တနလၤာေန႔မွာ နႏၵာလႈိင္၊ လူမင္းတို႔ပါ၀င္တဲ့ 'ဓမမၼာေသာက အင္း၀႐ာဇာ' ရုပ္႐ွင္ပုိစတာမ်က္ႏွာဖံုးနဲ႔ ထုတ္ေ၀တာ ေတြ႔႐ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါ႐ီဆယ့္ေလး ကဗ်ာကို စိစစ္ေ႐းက ပယ္ပါလ်က္ ဘာေၾကာင့္ ဂ်ာနယ္မွာ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသလဲဆိုတဲ့ကိစၥကို ေမးျမန္း႐ာမွာ ဦးျမတ္ခိုင္က 'ကိုေစာေ၀က စာမူေပးလို႔ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပတယ္' လို႔သာ ေျဖၾကားပါတယ္။

"အမွန္က ဒါ ေစာေ၀ ေပးတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေဖာ္ျပတာ။ ဒါပဲေလ။ ဒါအျဖစ္မွန္ပဲ။ အားလုံးသိ ျပီးသားပဲ။ တေလာကလုံးသိတယ္။ ေစာေ၀ က်ေနာ္တုိ႔ကုိေပးတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ေဖာ္ျပတယ္။ ဒါပဲ"

No comments: